Architektúra, Medzivojnové obdobie (1914 - 1945)

Kočkovský kanál ako súčasť Vážskej kaskády

Kočkovský kanál je prvým z viacerých umelo vybudovaných kanálov na rieke Váh, patriaci do sústavy Vážskej kaskády. Jeho primárnou úlohou je výroba elektrickej energie, nemenej dôležitá je však aj jeho

čítať viac