Historické pramene, Neskorý novovek (1848 - 1914)

Ilavský región očami cestovateľa Gustáva Laskomerského (1877)

Cestopisy sú skvelým historickým prameňom k tomu, aby sme aj my, ľudia dvadsiateho prvého storočia, získali možnosť nazrieť do každodenného života našich predkov. Iste, sú to veľmi subjektívne pramene, ich

čítať viac