Etymológia

Etymológia ilavského regiónu

Etymológia skúma pôvod slov, v našom článku ňou sledujeme význam názvov jednotlivých miest a obcí regiónu, ale taktiež názvov riek, pohorí a pod. Je nám jasné, že na pôvod a

čítať viac