Etymológia

Etymológia ilavského regiónu

Etymológia skúma pôvod slov, v našom článku ňou sledujeme význam názvov jednotlivých miest a obcí regiónu, ale taktiež názvov riek, pohorí a pod. Je nám jasné, že na pôvod a význam niektorých vlastných slov existujú viaceré názory a že dopátrať sa k skutočnému pôvodu môže byť ťažké až nemožné. Načrtneme preto viaceré možnosti a radi prenecháme miesto aj pre vás, aby ste vyjadrili svoj názor na pôvod a význam vlastných mien nášho regiónu. Využite možnosť komentovania pod článkom.
Jednotlivé vlastné mená sú rozdelené do kategórií a zoradené abecedne. V prípade potreby využite klávesovú skratku CTRL + F, aby ste mohli vyhľadávať kľúčové slová. Neisté a neoverené významy slov sú v článku označené kurzívou a otáznikom.

Názvy miest a obcí


Ilava
Dubnica nad Váhom – odvodzuje svoj názov od stromu dub, v minulosti sa hojne vyskytujúcom v chotári.
Nová Dubnica -> pozri Dubnica nad Váhom. Novovybudované satelitné mesto, názov používa na odlíšenie sa od “starej”, pôvodnej Dubnice.
Beluša
Bohunice
Bolešov
Borčice – názov odvodzujú od prvého známeho zemepána vlastniaceho obec v prvej polovici 13. storočia, trenčianskeho jobagióna menom Bork.
Červený Kameň – názov odvodzujú od skaly týčiacej sa nad obcou s názvom Červená skala -> pozri Červená skala.
Dulov
Horná Poruba
Iliavka -> pozri Ilava. Zdrobnelina z názvu Ilava, menšia Ilava.
Kameničanypodľa kamenistej pôdy z naplavenín Váhu?
Klobušice – Rovnomenná šľachtická rodina Klobušických, presnejšie neznáme.
Kolačín (Veľký a Malý)
Košecazo slova Kassa (chatrč)?
Košecké Podhradie -> pozri Košeca. Slovo Podhradie vyjadruje poddanskú obec pod Košeckým hradom, dnes ruina.
Košecké Rovné -> pozri Košeca.
Krivoklát
Ladce
Lieskovec odvodenina zo stromu lieska? Dnes už neexistujúca obec.
Mikušovcevlastné meno Mikuš?
Nozdrovice
Podvažie – pomenovanie územia “pod Váhom” z pohľadu mesta Ilava.
Pominovec – rozšírená je legenda o “pominutí” obce pri povodniach. Názov ale skôr pochádza zo slovanského pomin, pomniť – spomenúť, spomínať. Dnes už neexistujúca obec.
Prejta – viacero názorov, väčšinou mylných. Uvažuje sa o význame “prejetá” v zmysle rozdelená pôvodnou považskou cestou na Prejtu a Vystrkov. Tiež “prerytá” jamami a nerovnosťami v chotári. Skutočný pôvod ale nepoznáme, z prvej písomnej zmienky sa volá Perythe, vo vlastníctve šľachtického rodu Perythe, podobne ako Klobušice.
Pruské – pravdepodobne ide o odvodeninu z mena Prus, podľa germánskeho etnika Prusov, ktorí sa v oblasti mohli pôvodne usadiť.
Savčina
Sedmerovec – názov odvodzujú zo starej legendy, ktorá hovorí o tom, že pri potope dnes už neexistujúcej obce Pominovec sa zachránili štyri rodiny a sedem oviec, tí založili Sedmerovec.
Slavnica
Tuchyňa
Tunežice
Vršatské Podhradie – podľa pohoria -> pozri Vršatec. Slovo Podhradie vyjadruje poddanskú obec pod Vršatským hradom, dnes ruina.
Zliechov

Názvy riek a potokov, vodných plôch


Kočkovský kanál – jedna zo súčastí Vážskych kaskád, pomenovaná podľa obce Horné Kočkovce, v ktorej má kanál svoj začiatok.
Váh – získal názov z latinského slova “vagus”, v preklade bludár. Názov vyjadruje pôvodný nespútaný tok rieky Váh, ktorý “blúdil”, menil korytá, vytváral meandre a pod.

Názvy pohorí


Červená skalapodľa farebného odtieňu?
Karpaty – všeobecne neznáme
Strážovské vrchy
Vršatec – slovanského pôvodu “vŕšiť”, “vrch”.