Historické pramene, Kartografia

Mapový portál mapire.eu

Doposiaľ som nenatrafil na prehľadnejší portál ponúkajúci obrovské množstvo kartografických materiálov nášho územia v rozmedzí 18. -19. storočia. Projekt vznikol spoluprácou maďarského Arcanum Adatbázis s Rakúskym štátnym archívom. Preto je jasné, že hlavným cieľom stránok je ponúknuť pohľad na bývalé územia Rakúsko-Uhorska.
Stránka je to veľmi interaktívna, k dispozícii sú 3D pohľady a funkcia zobrazenia dvoch mapových podkladov súčasne, takže môžete na jednej polovici obrazovky pozorovať mapu z 19. storočia a na druhej polovici zobrazovať súčasnosť.

3D pohľad na okolie Ilavy z portálu mapire.eu

K dispozícii sú tri jazykové varianty: angličtina, nemčina a maďarčina. Prácu s mapou môžeme začať hneď na hlavnej stránke, alebo v hornom menu klikneme na záložku Maps -> maps of Europe a vyberieme obdobie.
Alfou a omegou celej stránky pre územie Uhorska sú tri vojenské mapovania, ktoré prebehli na území celej monarchie v 18. a 19. storočí. Boli vytvárané niekoľko rokov s tým, že hraničné oblasti (vrátanie Ilavy) sa mapovali prednostne. Pôvodne to boli tajné mapy, ktoré mala k dispozícii len armáda, na tento účel sú aj prispôsobené. Na mapách nájdete odlíšené murované budovy od drevených, vodné priekopy, prirodzené prekážky, mlyny, hostince a všetko čo by v prípade vojenského konfliktu vedeli cisársko-kráľovské vojská využiť. Názvy na mape sú písané v jazyku miestneho ľudu, aby bolo možné ľahko sa dorozumieť, ak je to možné, je k nim dopísaný aj nemecký a maďarský ekvivalent.

Synchronizovaný pohľad

Knižne vyšla jedna z máp aj tu: KLEIN, Bohuš. Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava : VEDA, 2003, s. 105. ISBN 80-224-0668-6.