+ Pridať článok

Budeme veľmi radi, ak sa náš autorský kolektív rozrastie o ďalších nadšencov o ilavský región. Písanie článkov na túto stránku môže byť honorované finančnou odmenou, musí však spĺňať určité kritériá, aby sme zachovali jednotnosť a kvalitu obsahu. Všetkému bude predchádzať vzájomná dohoda, preto ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na náš mail info@ilavskyregion.sk, kam súčasne zasielajte aj Vaše rukopisy, ideálne v dokumente Word, prípadne jeho ekvivalentoch.

  • Odmena za normostranu textu (formátu A4, riadkovanie 1,5, veľkosť písma 12) môže byť 1 – 5€, v závislosti na kvalite, počte priložených fotografií, prínosnosti textu a pod. V takom prípade sa článok stáva vlastníctvom stránky www.ilavskyregion.sk, jeho autor má právo článok editovať, rozširovať a meniť, ale vymazať obsah článku je možné jedine po vzájomnej dohode.

  • V prípade, ak sa autor článku vzdá nároku na honorár, zostáva výlučným vlastníkom ním napísaného textu a obrazovej prílohy a má právo článok kedykoľvek podľa vlastného uváženia vymazať, rozšíriť alebo akokoľvek upraviť.

V oboch prípadoch je za obsah a názory obsiahnuté v článku zodpovedný výlučne autor, webové stránky www.ilavskyregion.sk slúžia len na prezentáciu jeho myšlienok a vlastného výskumu. Každý článok musí byť autorom podpísaný, nie je možné pridávať články anonymne.
Ku každému článku, v ktorom autor nečerpá len z vlastných poznatkov, požadujeme priložiť zoznam použitej literatúry, z ktorej čerpal. Ak ide o odborný text, je potrebné jednotlivé tvrdenia citovať podľa zaužívaných noriem. Pokiaľ je to možné, používajte iba vlastné fotografie, obrázky z rodinných albumov alebo obrázky, ktoré majú tzv. voľnú licenciu a sú teda voľne šíriteľné na internete. V opačnom prípade môže dôjsť k porušeniu autorských práv. Súčasne si vyhradzujeme právo opraviť prípadné gramatické chyby.

O čom by mal byť článok?

Článok zverejnený na týchto webových stránkach sa pochopiteľne musí dotýkať “ilavského regiónu”, geograficky je preto potrebné vtesnať sa do priestoru, ktorý v súčasnosti patrí do okresu Ilava, prípadne bol v minulosti akokoľvek spojený s ilavským hradným panstvom. Nekladieme žiadne podmienky na historické obdobie ani na konkrétnu tému. Môže ísť o článok z dejín, zo súčasnosti, z prírody a turistiky, kultúry a folklóru, o osobnostiach, o gastronómii alebo o čomkoľvek súvisiacim s týmto regiónom. Rovnako tak nepožadujeme iba odborné texty, môže ísť o esej, báseň, povesť a iné literárne druhy.

Mám článok, ako ho zverejním?

Ako sme už v úvode spomínali, pošlite nám rukopis článku so všetkými prílohami do mailu a po jeho prečítaní budete spätne kontaktovaný. Na našej stránke www.ilavskyregion.sk Vám bude vytvorený účet s vlastným menom, cez ktorý môžete spravovať svoje príspevky, pridávať nové články, vkladať fotografie a podobne. Môžete tak robiť úplne sami, alebo môžete finálnu úpravu vášho článku a následné zverejnenie nechať na nás. Takto schválený článok bude zverejnený na týchto webových stránkach. Ak sa rozhodnete pre platenú spoluprácu, do troch pracovných dní od zverejnenia príspevku Vám bude formou bankového prevodu uhradený vopred dohodnutý honorár.

  1. Napíšte nám o čom by ste chceli písať, buď priamo na mail info@ilavskyregion.sk, alebo využite kontaktný formulár.
  2. Ak je to možné, priložte nám do mailu vami napísaný článok a zvlášť do ďalšej prílohy fotografie a obrázky.
  3. Počkajte na odpoveď.
  4. Po schválení Vám vytvoríme vlastný účet s Vašim menom, pod ktorým môžete aj v budúcnosti písať svoje články. Dostanete samostatné prihlasovacie údaje na náš web s funkciou “Autor”, ktorá vám umožní pridávať nové články a obrázky, upravovať svoje vlastné príspevky a vymazať ich.

Tešíme sa na spoluprácu.