O nás

Našim cieľom je vytvoriť priestor pre odbornú i laickú verejnosť so zameraním na dejiny a súčasnosť oblasti, ktorú sme si trochu nadnesene nazvali ako “ilavský región”. Čo si však pod týmto pojmom predstaviť?

V zásade by malo ísť o geografický priestor, ktorého centrom je mesto Ilava na strednom Považí. Na mysli máme centrum v ponímaní administratívnom, politickom a kultúrnom, ale aj súdnom, či byrokratickom. Takéto teritórium však nebolo nikdy celistvé, stáročiami sa výrazne menilo. Niekedy jeho súčasťou bolo len mestečko Beluša a obec Prejta, inokedy sa rozrástlo aj ďaleko na pravý breh Váhu a hlboko do Strážovských hôr. Aby sme sa neobmedzili len na príliš úzky okruh tém, rozhodli sme sa, že pod ilavským regiónom budeme rozumieť to, čo je dnes súčasťou okresu Ilava. Dovolili sme si mierne presiahnuť súčasné hranice aj do susedného okresu Púchov, keďže práve tam dnes patrí mesto Beluša – dlhoveká súčasť hradného panstva Ilava.

Uvedomujeme si, že je to termín nie veľmi presný, a že v rôznych obdobiach môže zahŕňať aj so sebou nesúvisiace udalosti. Tiež sme si vedomí toho, že niektoré obce dnešného okresu Ilava majú pramálo spoločné s pôvodným ilavským hradným panstvom, väčšinou do neho vôbec nepatrili. Prečo sme si teda vybrali tento názov? Bola to práve Ilava, kam sa naši predkovia spoločne schádzali na svätých omšiach, kam chodili nakupovať a predávať svoje výrobky na trhoch a jarmokoch, bola to Ilava, v ktorej sa súdili previnilci, riešili chotárne spory, odvádzali mladí regrúti – jednoducho je to miesto, kde sa po stáročia spájali ľudské osudy blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Čitatelia na našej stránke môžu nájsť články z dejín tejto oblasti, ale aj súčasné problémy, prírodné krásy, turistické miesta, kultúrne a folklórne udalosti a mnohé iné. Keďže projekt zameraný na túto oblasť dodnes neexistuje, sme presvedčení, že obsah týchto stránok bude pre verejnosť prínosný, a že si tu svoje nájde každý čitateľ. Budeme veľmi radi, ak sa medzi nami nájdu ďalší nadšenci do tohto regiónu a pridajú svoje myšlienky a vedomosti do vlastných článkov. Prajeme príjemné čítanie.

S pozdravom,

Mgr. Jozef Voříšek