O nás

Našim cieľom je vytvoriť na týchto webových stránkach priestor pre odbornú i laickú verejnosť so zameraním na dejiny a súčasnosť oblasti, ktorú sme si trochu nadnesene nazvali ako “ilavský región“.

V zásade ide o geografický priestor, ktorého centrom bolo (a vo väčšine prípadov stále je) mesto Ilava na strednom Považí. Na mysli máme centrum v zmysle administratívnom, politickom a kultúrnom, ale aj súdnom, či byrokratickom. Takéto teritórium však nebolo nikdy jednotné, stáročiami sa výrazne menilo. Niekedy jeho súčasťou bolo len mestečko Beluša a obec Prejta, inokedy sa rozrástlo aj ďaleko na pravý breh Váhu a hlboko do Strážovských hôr. Aby sme sa neobmedzili len na príliš úzky okruh tém, rozhodli sme sa, že pod ilavským regiónom budeme rozumieť priestor, ktorý sa prekrýva so súčasným okresom Ilava. V niektorých prípadoch tieto hranice mierne prekročíme a nazrieme aj do susedného okresu Púchov, nakoľko práve tam dnes administratívne patrí obec Beluša, dlhoveká súčasť hradného panstva Ilava.

Uvedomujeme si, že ilavský región je termín nie veľmi presný, a že v rôznych obdobiach môže zahŕňať aj so sebou nesúvisiace udalosti. Tiež sme si vedomí toho, že niektoré obce dnešného okresu Ilava majú pramálo spoločné s pôvodným ilavským hradným panstvom, väčšinou do neho vôbec nepatrili. Prečo sme si teda vybrali tento názov? Bola to práve Ilava, kam sa naši predkovia spoločne schádzali na svätých omšiach, kam chodili nakupovať a predávať svoje výrobky na trhoch a jarmokoch, bola to Ilava, v ktorej sa súdili previnilci, riešili chotárne spory, odvádzali mladí regrúti… Jednoducho je to miesto, kde sa po stáročia spájali ľudské osudy blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Práve toto poznanie nás motivuje v tvorbe týchto stránok, aby ste pri najbližšej prechádzke či každodennej jazde autom do práce po mestách a obciach tohto regiónu spoznali ulice, v ktorých sa písala história, boli si vedomí dejinných súvislostí a zoznámili sa s menami ľudí, ktorí sa o to všetko zapríčinili. Pretože ľudia sa vo svojej podstate stáročiami vôbec nezmenili, zmenili sa len okolnosti, v ktorých žijú. Aj poddaného z Vršatského Podhradia trápila neopätovaná láska, sužovala každodenná náročná práca, či rozosmiala vtipná príhoda rovnako tak, ako by sa to stalo dnes. Iste by ste boli prekvapení, keby ste zistili, koľko toho máte spoločného s ľuďmi obývajúcimi tento priestor stovky rokov nazad. Kráčali často po tých istých uliciach a cestách, odpočívali v nezmenenej prírode a svoje vďaky a prosby odovzdávali Bohu v tých istých kostoloch, ako to robíme dnes my. História je plná príbehov a udalostí, nie všetky z nich sú úsmevné, ale zaručene všetky vyformovali ilavský región do takej podoby, v akej je dnes.

Návštevníci našej stránky tu môžu nájsť encyklopedické články z dejín tejto oblasti, ale aj súčasné problémy a špecifiká, prírodné krásy, turistické miesta, kultúrne a folklórne udalosti. Predstavíme si tu jednotlivé osobnosti, ktoré odovzdali kus života a práce tomuto regiónu, spoznáme miestnu architektúru, ľudové zvyky, povery a mnohé iné. Keďže podobný projekt zameraný na tento región dodnes neexistuje, sme presvedčení, že obsah týchto stránok bude pre verejnosť prínosný, a že si tu svoje nájde každý čitateľ. Budeme veľmi radi, ak sa medzi nami nájdu ďalší nadšenci do tohto regiónu a pridajú svoje myšlienky a vedomosti do vlastných článkov.

So srdečným pozdravom autor,

Mgr. Jozef Voříšek

V Prejte, 6. 7. 2020