Virtuálna knižnica

Na tomto mieste nájdete virtuálnu knižnicu, v ktorej sa nachádzajú bibliografické odkazy na literatúru súvisiacu s ilavským regiónom, elektronické knihy, štúdie a podobne. Máte tip na knihu, ktorá tu ešte nie je? Napíšte nám.
Všetky odkazy sú zoradené abecedne podľa priezviska autora. Názvy kníh sú zvýraznené červenou farbou.

TIP: Pri hľadaní monografie využite tiež online katalóg Slovenskej národnej knižnice.


B

BAGIN, Anton – BYSTRICKÝ, Valerián. Ilava. Martin : Osveta, 1991, 305 s. ISBN 80-217-0249-4.

BAGIN, Anton – JANOTA, Dušan. Dubnica nad Váhom. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 21.

BENECH, Richard. Dubnica nad Váhom, mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica, 2009, s. 8.

BENECH, Richard. Lieskovec – stratená dedina. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2012, 152 s. ISBN 978-80-89264-27-8.

BENECH, Richard. Svatí Jur stáva : (ľudové piesne a zvyky nie len na Juraja) : Dubnica nad Váhom, Veľký Kolačín, Malý Kolačín, Lieskovec, Prejta, Príles. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2005, 60 s.

BENECH, Richard. Presťjerajťe stoli, idú hosťja zdoli : (svadobné piesne, reči a zvyky) : Dubnica nad Váhom, Veľký Kolačín, Kvášovec, Lieskovec, Malý Kolačín, Prejta, Príles. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2006, 115 s.

BENECH, Richard. Dobrí večer náš pán gazda : (žatevné, dožinkové, driapačkové piesne a zvyky a iné piesne pri práci a o práci) : Dubnica nad Váhom : Veľký Kolačín : Kvášovec : Lieskovec : Malý Kolačín : Prejta : Príles. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2007, 102 s.

BENECH, Richard. Keď sa prví taňec strhňe : (zábavy a iné tanečné a spevné príležitosti) : Dubnica nad Váhom, Malý Kolačín, Veľký Kolačín, Lieskovec, Prejta, Príles. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2008, 118 s.

BENECH, Richard. Eden, beden, kočka hrebeň : zvyky spojené s narodením dieťaťa a krstiny, detské piesne, hry, riekanky- : Dubnica nad Váhom : Malý Kolačín : Veľký Kolačín : Lieskovec : Prejta : Príles. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2009, 52 s.

BENECH, Richard. Ľudový odev Ilavskej kotliny. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2013, 158 s. ISBN 978-80-971600-1-2.

BENECH, Richard (et al.). Ľudová kultúra Starej Dubnice. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2016, 218 s. ISBN 978-80-972207-2-3.

BERNÁT, Libor. Obyvateľstvo dubnickej farnosti v 17. – 19. storočí vo svetle matrík. Kežmarok : Vivit, 2009, 124 s. ISBN 978-80-89264-27-8.

BUČEK, Viktor (et al.). Mikušovce. Ametyst, 2009, 120 s. ISBN 978-80-89031-48-1.

BYSTRICKÝ, Valerián (et al.). Dubnica nad Váhom. Bratislava : Slovak academic press, 1993, 214 s. ISBN 80-85665-09-3.

BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Dubnica nad Váhom, od minulosti po súčasnosť. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2010, s. ISBN 978-80-970251-5-1.

F

FILO, Eugen Alojz. Kapitoly z dejín obce Pruské. 2005, 57 s.

J

JANOTA, Dušan – BAGIN, Anton. Dubnica nad Váhom. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, 295 s.

JELÍNEK, Peter. Nová Dubnica vo fotografiách Petra Jelínka : 1981-1989. Nová Dubnica : Mestský úrad, 2014, 184 s.

K

KLEIN, Bohuš. Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava : VEDA, 2003, s. 105. ISBN 80-224-0668-6.

KOBELA, Adolf. Borčice v znamení čias. Ametyst, 2000, 123 s. ISBN 80-968264-6-8.

KOČIŠ, Jozef. Beluša 1330 -2002 – pohľady do dejín. Žilina : Blaha, 2002, 120 s.

KOHÚT, Teodor (et al.). Červený Kameň. Červený Kameň : Ametyst, 2004, 102 s.

KOŠTIAL, Vladimír – RONEC, Ivan. Dubnica nad Váhom včera a dnes. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2018, 430 s. ISBN 978-80-570-0099-0.

KOŠTIAL, Vladimír – BENECH, Richard. Dubnický nárečový slovník. Dubnica nad Váhom : Mestský úrad, 2011, 139 s.

KROPILÁK, Miroslav (et al.). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2. Veda : Bratislava, 1977, s. 438.

KVASNIČKA, Marán (et al.). Mesto Nová Dubnica 1957 – 2007. Nová Dubnica : Mestský úrad, 2007, 222 s. ISBN 978-80-969780-2-1.

L

LIPTÁK, Branislav. Košeca. Zbora : Ametyst, 2007, 125 s. ISBN 978-80-89031-37-5.

LIPTÁK, Branislav – PAJGEROVÁ, Mária. Košeca. Zbora : Ametyst, 2017, 142 s. ISBN 978-80-89031-76-4.

LIPTÁK, Branislav. Ladce. Ametyst : Zbora, 2003, 170 s. ISBN 80-89031-15-3.

M

MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava : Veda, 1998, s. 470.

N

NEZNÁME. Horná Poruba. Dohňany : Ametyst, 2002, 76 s.

P

PAJGEROVÁ, Mária. Zliechov – brána Strážova. Zbora : Ametyst, 2008, 186 s. ISBN 978-80-89031-43-6.

PARIŠEV, Jozef. Dulov. Dulov : Ametyst, 2009, 134 s. ISBN 978-80-89031-47-4.

PARIŠEV, Jozef. Almanach dulovského športu. Dohňany : Ametyst, 2014, 212 s. ISBN 978-80-89031-67-2.

R

RAFAJ, Emil. Bolešov – monografia obce 1224 – 1994. Žilina : Electa, 1993, 360 s.

S

ŠEVČÍKOVÁ, Jarmila. Zliechov. Obecný úrad, 2018, 115 s. ISBN 978-80-570-0090-7.

ŠKVARO, Andrej (et al.). Pruské. Obecný úrad, 2007, 121 s. ISBN 978-80-969655-8-8.

ŠTEFANEC, Viktor (et al.). Kameničany. Kameničany : Obecný úrad, 1993, 48 s. ISBN 80-900413-5-3.

V

VOŘÍŠEK, Jozef. Dubnica nad Váhom – mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2018, 149 s. ISBN 978-80-570-0263-5.

VOŘÍŠEK, Jozef. Stav mestečiek a obcí ilavského hradného panstva počas vytvárania tereziánskeho urbáru (1770). In Nové historické rozhľady, roč. 6, č. 1, 2016, s. 7 – 15. ISSN 1338-4813.