Virtuálna knižnica

Na tomto mieste nájdete virtuálnu knižnicu, v ktorej sa nachádzajú bibliografické odkazy na literatúru súvisiacu s ilavským regiónom, prípadne odkazy na užitočné stránky, elektronické knihy, mapy a podobne. Máte tip na knihu, ktorá tu ešte nie je? Napíšte nám.

Všetky odkazy sú zoradené abecedne podľa priezviska autora.


B

BAGIN, Anton – BYSTRICKÝ, Valerián. Ilava. Martin : Osveta, 1991, 305 s. ISBN 80-217-0249-4.

BAGIN, Anton – JANOTA, Dušan. Dubnica nad Váhom. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 21.

BENECH, Richard. Dubnica nad Váhom, mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2009, s. 8.

BENECH, Richard. Lieskovec – stratená dedina. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2012, 152 s. ISBN 978-80-89264-27-8.

BERNÁT, Libor. Obyvateľstvo dubnickej farnosti v 17. – 19. storočí vo svetle matrík. Kežmarok : Vivit, 2009, 124 s. ISBN 978-80-89264-27-8.

BYSTRICKÝ, Valerián (et al.). Dubnica nad Váhom. Bratislava : Slovak academic press, 1993, 214 s. ISBN 80-85665-09-3.

BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Dubnica nad Váhom, od minulosti po súčasnosť. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2010, s. ISBN 978-80-970251-5-1.

K

KLEIN, Bohuš. Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava : VEDA, 2003, s. 105. ISBN 80-224-0668-6.

KOŠTIAL, Vladimír – RONEC, Ivan. Dubnica nad Váhom včera a dnes. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2018, 430 s. ISBN 978-80-570-0099-0.

KROPILÁK, Miroslav (et al.). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 2. Veda : Bratislava, 1977, s. 438.

M

MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky. Vývin v rokoch 1773 – 1997. Bratislava : Veda, 1998, s. 470.

V

VOŘÍŠEK, Jozef. Dubnica nad Váhom – mestská časť Prejta. Dubnica nad Váhom : Mesto Dubnica nad Váhom, 2018, 149 s. ISBN 978-80-570-0263-5.

VOŘÍŠEK, Jozef. Stav mestečiek a obcí ilavského hradného panstva počas vytvárania tereziánskeho urbáru (1770). In Nové historické rozhľady, roč. 6, č. 1, 2016, s. 7 – 15. ISSN 1338-4813.